onair_promo

On-Air

İk Notları

2021 ve Sonrasında İK Trendleri

Pandemi dünya genelinde toplumsal hayatı derinden etkilemeye devam ederken, salgın nedeniyle alınan önlemlerin en çok etkilediği alan ise şüphesiz çalışma hayatı oldu. Gerek aşı çalışmaları gerekse işletmeler nezdinde alınan önlemler son hızla devam etse de COVID-19 sonrası bir dünyaya hazırlanmaya başlamamız gerekiyor. 2021 ve sonrasında öne çıkmasını beklediğimiz İK Trendlerini gelin birlikte inceleyelim…

Yeni ofis lokasyonu: Evler

2020'de göze en çok çarpan değişikliklerden biri de kuşkusuz çoğu işgücünün bir gecede uzaktan çalışmaya geçmesi oldu. Dünya genelinde pandeminin her şirketi dönüştürmesi beklenmese de evden veya sosyal mesafe önlemleri kaldırıldığında başka bir fiziki ortamdan çalışmanın 2021 yılında yine gündemde olacağını düşünüyoruz. Twitter, Square ve Capital One gibi şirketler yakın bir süre önce evden çalışmanın, COVID sonrası bile kalıcı olduğunu duyururken, Microsoft, pandemi azaldığında çalışanlara daha fazla esneklik sunan bir "karma işyeri" benimseyeceklerine dair planlarını kamuoyu ile paylaştı.  

İK’ya yeni bakış

Evden çalışanların sayısındaki artışın bir sonucu olarak organizasyonların içinde görev alan İnsan Kaynakları birimlerinin de gündemleri şüphesiz değişti. Uzaktan çalışmaya geçişle birlikte işe alım ve işe alıştırma gibi faaliyetlerin bir çoğunda yapısal değişikliğe gidildi. Bu faaliyetlerin yanı sıra performans yönetimi ve işten çıkarma gibi yüz yüze görüşmeye dayalı süreçlerin de İK’nın görev kalemleri arasında olduğu düşünüldüğünde; İK profesyonellerinin dijital ile rezone olacak yeni planlar yapması kaçınılmaz olacak.

Keza yöneticiler için önemli bir kalem olan personel yönetiminin evden çalışma ile birlikte zorlaştığı gerçeği birçok organizasyonun dijital transformasyonu; çalışanların üretkenliği ve iletişimi sürdürülebilir kılmak adına hızlandırmalarına sebebiyet verecek. Özetle önümüzdeki yıl birçok şirketin sanal uygulamaları daha çok test ettiğini görebiliriz.

Nesillerin ötesine geçebilmek

Geçtiğimiz on yılda X,Y,Z kuşakları arasındaki farklara odaklanılarak; gerek tüketici davranışları gerekse çalışma hayatını nasıl şekillendirecekleri analiz edildi. Yapılan araştırmalar, insanların iş ve yaşam hakkındaki görüşleriyle ilgili kuşak farklılıklarının aslında başlangıçta düşündüğümüz kadar büyük olmadığını giderek daha da fazla gösteriyor. Hangi yaş grubuna dahil olursa olsun kişilerin çalışma hayatlarından beklentileri - iyi liderler ve profesyonel gelişim - nesilden nesile farklılık göstermiyor. İnsan kaynakları profesyonelleri olarak iş gücümüzü anlamak ve yetenek stratejilerimizi geliştirmek için jenerasyon farklılıklarının ötesine bakmalı ve çalışanların çıkarları, değerleri ve istekleri hakkında içgörüler toplamalıyız. Bu çalışanları yöneten İK birimlerinin gelecek yıl da gündeminde olacak bir diğer önemli kalem olacaktır.

Analizler

Son birkaç yıldır İK trendleri listelerinde sıkça gördüğümüz konulardan biri olan analizlere kurumların önümüzdeki yıl daha çok önem vereceğini düşünüyoruz. Peki kurumlar bu kapsamda nelere dikkat etmeli?

Verileri Ölçün: İnsan kaynakları birimleri birçok veriyi analiz ediyor olsa da çoğu zaman en çok değer katan alanlarda yeteri kadar çalışma yapılmaz. Bir organizasyonun temel sorun alanlarıyla ilgili katma değer sağlayan verilerin izlenmesi kuruluşlara daha fazla getiri sağlayacaktır. Örn: Eğitim, geliştirme ve performans yönetimi

Sistemlerin yeniden tasarlanması: Temel konular hakkında çok az veri toplanması, İK sistemlerindeki stratejik entegrasyon eksikliğinin bir göstergesidir. İşi geliştirmeye yardımcı olan bu alanlar için yerinde sistemlere ihtiyaç olduğu ise kaçınılmazdır. Bu, yazılım tabanlı bir nokta çözümü olabileceği gibi düzenli anketlerle de sorgulanabilir.

İnsan Kaynakları İş Ortakları’nın (HRBP) Yetkinlikleri: Organizasyonlardaki tek başarısızlık personel analizi ekibinden değil, değişimin gerçekleşmesi için verilerden ve insan analizi içgörülerinden yararlanmaya çalışan HRBP'de aittir. Bunun çözülmesi için İnsan Kaynakları İş Ortaklarının verileri okumaları, anlamaları ve ilgili birimlere iletmeleri öğretilmelidir.

Amaca Odaklanan Kuruluşlar

Birçok kuruluş için evden çalışma şu an kalıcı gibi görünse de, birçok işveren üretkenlik ve bağlılık açısından çalışanlarda kopma olacağından endişeli. PwC'ye göre, çalışma hayatındaki liderlerin % 79'u başarının anahtarının ‘’amaç’’ olduğuna inanıyor.  Çalışanlarının giderek daha fazla karşılaşacağı motivasyon zorluklarının birçoğunun çaresi; kurum içinde tüm seviyelerde alınan karar, konuşma ve davranışların şirket amacına entegre edilmesi gerektiğidir. Liderlerin örnek davranışları, liderlik gelişimi, çalışan eğitimi ve performans yönetimi gibi İK uygulamaları yoluyla gerçekleşen bu çalışmalar toplantılara ve şirket etkinliklerine entegre edilmelidir. İK profesyonelleri ise şüphesiz bu uygulamaların entegre edilmesinde ve sürekli olarak güçlendirilmesinde etkili bir rol oynar.

 

Diğerleri