onair_promo

On-Air

İk Notları

Değişim Zamanlarında Şirket Kültürü Nasıl Korunur?

Bir şirketin içinde farklı görev kalemleri olan İnsan Kaynakları birimleri, kurumların birleşmesinden, nitelikli personellerin belirlenmesine  veya pandemi gibi büyük krizlerde kurumların şirket içinde alması gereken önlemlerden, personel ilişkilerine kadar birçok alanda çalışmalar yapar.

Şu aralar sıklıkla duyduğumuz ve hemen hemen her alanda yaşanan değişimin ilk telaşı azaldıkça, odağınızı şirket kültürüne ve değerlerine döndürmek ilk öncelik olmalıdır. Diğer yandan şirket değerlerini korumak her zaman, şirketin değişim ve gelişimine paralel olarak ele alınması gereken bir diğer önemli konudur. 

Şirket kültürü birlikte çalıştığınız insanların iş yapış şekilleri ile iç içe, günlük olarak takip edilen yazılı ve yazılı olmayan kuralları yansıtır. Sürdürülebilir bir şirket kültürü, değerlerinizi doğru temeller üzerinde oluşturmak ve güçlendirmeye devam etmek anlamına gelir. Organizasyon kültürünüzü korumak ve değerlerinizin tutarlı kalması çalışanlarınızın şirkete bağlılıklarını arttırmak için gerekli desteği sağlar. Normal şartlar altında, çalışanlar çalışan odaklı girişimlerin şirket kültürünü desteklediğini hisseder ve hissettirirler. Şirketlerin çalışanlarını ön planda tutması ise değişim zamanlarında çok daha kritiktir.

Peki yeni koşullarınız daha önce sahip olduğunuz bazı kültürel girişimleri sürdürmeyi imkansız hale getirir ve şirket kültürünüz değişmek zorunda kalırsa değerlerinize nasıl bağlı kalabilirsiniz? Burada aslında uyum sağlamak ve esnek kalabilmek bu sürecin bir parçasıdır. Değerleriniz değişmeyecek olsa da, kültürünüzün kendini gösterme şekli bir krizin ardından değişip, gelişebilir. Bu noktada çalışanlara açık olmak her zaman önemlidir. Tutarlı ve şeffaf iletişim, çalışanların organizasyona olan güvenini şüphesiz arttırır. Diğer yandan İK’nın çalışanların tüm endişelerini ortadan kaldırması tabi ki mümkün değildir.  Çalışanların savunucusu olabilirsiniz ama konu zorlu kararları uygulamaya geldiğinde şeffaf iletişimin sınırına dikkat edilmelidir. Değişim zamanlarında şeffaf iletişimin amacı çalışanların duygularını yöneterek şirket kültürünü korumak olmalıdır. Şirket kültürünü yönetmek, insanların işlerini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olmak anlamına gelir. Onları motive etmek istiyorsanız, yöneticilerinizi şirket kültürü elçileri yapmalı, takımlarının başarılarını tanımaları ve kutlamaları için yönlendirmeli ve eğitmelisiniz.

İK,  kültür yönetimi ve çalışanların bağlılığı, motivasyonu için kritik bir konumdadır.  Büyük değişiklikler veya krizle birlikte gelen belirsizliklerin üstesinden gelmek için çalışanlara yardımcı olmak ve şirket kültürünü koruyarak, şirketin değerlerine, misyonuna ve vizyonuna odaklanmak çalışanlara bir amaç ve süreklilik hissi vermenizi ve zorlu dönemlerin başarıyla atlatılmasını sağlayacaktır.

Diğerleri