onair_promo

On-Air

İk Notları

İK’nın 2021’de Değişen Gündemi

Dünya genelinde tüm şirketler salgın sonrası işletme faaliyetlerini yönetme planları yaparken, İK profesyonellerinin de şüphesiz gündemlerinde değişim var. Gelin bu değişimin satır başlıklarını birlikte inceleyelim.

• İşletmelerin 2021'de odaklanmaları gereken bir çok temel eğilim var.
• İşverenler, sağlık ve zindelik programları yanında esnek çalışma düzenlemeleri gibi çalışan faydasını ön planda tutan bir dizi çalışma için hazırlık yapıyorlar. 
• İK profesyonelleri COVID-19 ile ilgili tüm yeni yasa ve düzenlemeleri yakından takip ediyorlar.

Hepinizin bildiği gibi bir kuruma en çok değer katan departmanlar arasında yer alan İK; bir pozisyon için doğru adayı araştırmak, en kalifiye olanları işe almak ve yetenekli çalışanları elde tutmak sorumluğuyla hareket eder. Bunu yaparken kullanılan yöntemler her daim farklılık gösterse de özellikle pandeminin getirdiği yeni çalışma modeliyle İK profesyonellerinin de sorumluluğu şüphesiz artmıştır. İşte tam da bu nedenle 2021 yılı içinde kurumların farkında olması ve İK'nın geleceğine ayak uydurmak için neler yapabileceklerine dair notlarımızı sizlerle paylaşmak istedik.

Şirketler çeşitlilik ve kapsayıcılık girişimlerine öncelik verecekler
Birçok işveren ve İK ekibi, işyerinde çeşitliliğe ve kapsayıcılığa öncelik verme konusundaki çalışmalarını artırarak konuya dair farkındalık ve eğitim programları planlıyor. Bu çalışmaların ise kurumlar nezdindeki yetenek kazanımı, çalışan bağlılığı ve üretkenliğinin yanında şirket itibarı ve çalışanların elde tutulması konularında yardımcı olacağını düşünüyoruz.

İşe alım süreçlerini kolaylaştırmak için teknoloji kullanımı artacak
Son zamanlarda iş akışlarını otomatikleştirmek ve yönetmek için bulut yazılım konusunu gündemlerine daha çok alan İK departmanlarının bu eğilimi 2021'de artıracağını öngörüyoruz. Diğer yandan birçok şirket işe alım hizmetleri için zaten bir yazılım kullanıyor olsa da, koronavirüs salgını bu süreçleri dijitalleştirmek için daha büyük bir ihtiyaç yarattı. 2021'deki İK ekiplerinin, uzaktan işe alma gibi sanal İK süreçlerini benimsemesi bekleniyor.

Uzaktan çalışma uzan vade için gündeme alınacak
Pandemi süreci dünya genelinde birçok işletmeyi kapılarını kapatmaya zorlarken, çalışanların da gündemi kısa sürede değişti ve uzaktan çalışma yeni normalimiz oldu. Geçici bir süreç olarak başlayan bu metodolojinin ise birçok işletme için kalıcı bir çözüm olduğu geride bıraktığımız sürede kanıtlanmış oldu. Bu bilgiler ışığında İK profesyonellerinin, hangi teknoloji ve çözümlerin uzun vadede verimli bir uzaktan iş gücü elde etmelerine yardımcı olacağını düşünmeleri gerekecektir. Diğer yandan uzaktan çalışmanın devam eden entegrasyonundan kalıcı olarak hangi İK uygulamalarının etkileneceğini de düşünüyor olmak yine önemli.

İşverenler, çalışanlarının sağlık ve zindeliğine odaklanacaklar
Hiç şüphesiz ki işverenler, çalışanların mutluluğu ve bunun işteki başarıları üzerindeki etkisi konusunda her zamankinden fazla bir duyarlılığa sahipler. Yöneticiler çalışanlarının refahını ve katılımını desteklemek için adım atarken, esnek ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmanın yollarını bulmalı ve geçirmekte olduğumuz zor zamanlarda çalışanların özellikle ruh ve zihin sağlığını destekleyecek adımlar atmalılar. İletişim her zaman olduğu gibi kilit önemde.

Şirket kültürü ve çalışan bağlılığı sanal olarak sürdürülecek
Şirket kültürlerini sanal olarak sürdürme gerekliliği birçok açıdan işletmelerin yaratıcı olmalarını da gerektirecektir. İş arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için fiziksel bir ofis alanı olmadığında çalışanlar ve özellikle yeni işe alınan kişiler kendilerini izole veya bağlantısız hissedebilirler. Bu noktada sanal toplantılar ve çalışan anketleri düzenleyerek iç iletişimi artırabilir böylelikle çalışan bağlılığı ve kültürünü önceliklendirebilirsiniz. Birçok çalışanın çevrimiçi toplantı yorgunluğundan muzdarip olmaya başladığını unutmayın, bu nedenle mükemmel dengeyi bulmak için ekibinize danışın.

İK ekipleri çalışanlara sağlanan faydaları tekrar değerlendirecek
Pandemi, çalışanların yepyeni bir takım sosyal haklar ve çalışma düzenlemeleri talep etmesine neden oldu. İşverenler, personeli için mümkün olan en iyi sağlık hizmeti ve sosyal yardım seçeneklerini sunmaya çalışırken, çalışanlarının yeni ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalı. Örneğin ücretsiz öğle yemekleri ve ulaşım yardımları gibi avantajlar önemsiz hale gelirken, çalışanlar sağlık ve sağlıklı yaşam programları gibi diğer faydalara öncelik vermeye başlıyor. Bu nedenle işverenlerin, çalışanlarına artan sağlık hizmetleri, esnek çalışma düzenlemeleri, sağlık ve zindelik programları gibi talep ettikleri faydaları sağlamaları gerekecektir.

COVID-19'a özgü ücretli hastalık izni gündeme gelebilir
Koronavirüs vakaları artarken, birçok çalışan muhtemelen kendilerini karantinaya almak ve tecrit etmek için izin talep etmeye devam edecek. İşverenler, herhangi bir engeli nedeniyle temel iş görevlerini yerine getiremeyen çalışanları belirlemeli, makul bir yasal düzenlemenin mevcut olup olmadığını belirlemek için ilgili kurumlarla etkileşimli bir diyalog kurmalı.
 

Diğerleri