hizmetlerimiz_promo

Yeni Fırsatlar

Yeni Fırsatlar

Otomotiv - Personel ve İdari İşler Uzmanı

GENEL NİTELİKLER

Sektöründe lider firmalar arasında olan, Manisa'da fabrikası bulunan bir otomotiv firması için "Personel ve İdari İşler Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır. Aranılan kriterler aşağıdakiler gibidir:
 • Personel ve İdari İşler alanında tecrübeli,
 • Puantaj konusunda tecrübeli
 • Hızlı aksiyon alan ve analitik düşünebilen,
 • Proaktif ve iletişimi güçlü,
 • İngilizcesi orta ve üzeri seviyede,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

İŞ TANIMI

 • Şirket istihdam politikasına, çalışma hayatını ilgilendiren, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak işleri planlamak ve uygulamak ve şirket çalışanlarının sicil dosya ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 • Personelin işe devamı, takip ile kontrolünü ve puantajın kontrolünü sağlamak, personelin her türlü istihkaklarının (maaş, avans, sosyal yardım ödemeleri vb.) ödenmesini sağlamak, personelin borçlarının ve kesintilerinin bordrolara işlenmesini sağlamak,
 • İş yasası, sosyal sigortalar yasası, çalışma hayatını ilgilendiren her türlü denetim ve teftişte, şirket ile ilgili işlemlerde resmi, özel ve diğer tüm kuruluşlara şirket adına istenen tüm bilgi ve belgeleri sunmak. Görevi gereği Çalışma Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve diğer tüm resmi veya yarı resmi kuruluş ve özel kuruluşlara karşı şirketi temsil etmek. Bununla ilgili tüm yasal prosedürleri yerinde uygulamak veya uygulatmak, teftişlerde şirketi temsil etmek,
 • Aylık resmi kuruluşlara verilen bildirge, beyanname gibi resmi evrakları hazır hale getirilme çalışmalarına destek olmak,
 • Fabrika iş disiplini, iş kanunu ve işyeri yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak,  yıllık izin uygulamaları, ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik gereklerinin yerine getirilmesine destek olmak,
 • Personel taşımacılığı (Manisa ve İzmir ili) anlaşması sözleşme yenileme zamanlarında satın alma departmanı ile işbirliği halinde araştırma yaparak fiyat teklifleri almak ve sonuçlandırmak,
 • Sosyal aktivite organizasyonları düzenleyerek çalışanlar arası ilişkilerin ve iletişimin güçlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve İş’te Eğlence Komite başkanlığı görevini yerine getirmek. Toplantılar organize etmek, yıllık sosyal aktivite planı hazırlamak ve yayınlamak, plan doğrultusunda aylık aktivite takibi yapmak, katılımcılara duyurmak ve sosyal medya paylaşımını gerçekleştirmek,
 • Çalışan Memnuniyeti Anketlerinin uygulanmasında aktif olarak görev alır, anket sonuçları doğrultusunda aksiyonlar almak,
 • Yapılan tüm iç ve dış denetimlerde aktif rol oynamak,
 • Uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda yapan meslek lisesi öğrencilerinin ve çırakların ihtiyaç doğrultusunda yönlendirilmesi ve devamsızlık ile maaş ödeme takiplerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, okuldan öğrencileri denetlemeye gelen koordinatör öğretmenlere yardımcı olmak,
 • Kendi sorumluluk alanları ile ilgili olarak süreç iyileştirmelerinde bulunmak,
 • İdari işler süreçleri ile ilgili konularda anket yapıp sonuçlarını raporlamak,
 • Holding bünyesinde yapılan aktivitelerde organizasyon içerisinde yer almak, (Servis organizasyonlarını gerçekleştirmek, katılımcı listesinin oluşturmak ve takibini yapmak)
 • Aylık rapor hazırlama verilerini, yürütme raporunu (Kadro hareketleri, devir oranı, fazla mesai) hazırlamak,
 • Ay başında üretim işçilik saatlerinin ve fazla mesailerin takibinin yapıldığı üretim işçilik raporunun hazırlamak,
 • Kalite belgesi kapsamı içerisinde yer alan Q1 için İK departmanından istenilen verileri kalite departmanı ile paylaşmak,
 • İşe yeni başlayan personel için gerekli evrakların hazırlamak ve imzalarının tamamlamak, beyaz yaka personel için bireysel emeklilik/özel sağlık sigortası başvurularını yapmak ve personel kartını hazırlamak, işten ayrılan personel için işten çıkış evraklarını iş kanunu ve güncel yasa gerekliliklerine göre hazırlamak ve imzalarının alınmasını sağlamak,
 • Taşeron ihtiyaçları doğrultusunda gerekli organizasyonları sağlamak,
 • Yemek, servis, güvenlik, temizlik vb. tüm idari işler süreçleri konusunda Personel ve İdari İşler Müdürü’ne gerekli desteği sağlamaktır.

Başvuru için özgeçmişinizi turkey@oxygen-tr.com adresine gönderebilirsiniz.

Adınız Soyadınız

E-Mail

CV Ekle