onair_promo

On-Air

İk Notları

2022’de öne çıkan İK trendleri

Geçtiğimiz iki yıl insan kaynakları alanında çalışan profesyoneller için oldukça  zorlayıcı bir zaman dilimi oldu. Gerek şirketler gerekse İK departmanları uzaktan ve hibrit çalışma modellerine geçiş, uyum süreci, artan tükenmişlik ve sağlık sorunları yanında yeni yeteneklerin kazanımı gibi birçok farklı konuyla ilgilenmek durumunda kaldı.

Hızla başladığımız 2022 yılında ise şirketler en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak için iş yerlerinin nasıl göründüğünü yeniden tanımlamak durumunda. Gelin İK alanında öne çıkan trendleri ve 2022 öngörülerini birlikte inceleyelim.

Yapay Zeka

Şirketlerin dijital bir dönüşüm geçirirken hem verimliliği ve güvenliği hem de etkinliği artırmak için yapay zeka benimseme planlarını hızlandırdıklarını gözlemliyoruz. İK departmanlarının ise yapay zekadan büyük ölçüde faydalanacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Peki nasıl?

Öncelikle İK işlevini yeniden icat edeceğine inanılan yapay zekanın İK'nın stratejik girişimlere odaklanmasına ve insan deneyimini kişiselleştirmesine olanak tanıyan idari görevleri otomatikleştirmeye ve düzenlemeye yardımcı olacağını söylemek mümkün.

Ruh Sağlığı ve COVID-19 Yorgunluğu

Akıl sağlığı artık “olması güzel olan” değil, “olması gereken” bir olgu.

Şirketlerin, çalışanların ruh sağlığını ve COVID-19 yorgunluğunu desteklemek için proaktif bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Bu noktada yapılan çalışmalardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çalışanlara yönelik düzenli olarak yapılacak sağlık kontrolleri,
  • Ekiplere sağlanan yan hakların ruh sağlığını da içerecek şekilde düzenlenmesi,
  • Sağlıklı yaşam günlerinin yanında meditasyon ve yoga programları,
  • Çalışanlara daha fazla esneklik sağlama (4 günlük çalışma haftası, uzaktan çalışma seçenekleri vb.),
  • Yöneticileri ruh sağlığı sorunlarına nasıl yanıt verecekleri ve ele alacakları konusunda eğitmek ve çalışanlar için güvenli bir alan yaratmak

Stratejik ve Yenilikçi İşe Alım Stratejileri

Son dönemde işe alımlar tekrar arttığı için şirketler açık pozisyonları doldurmakta zorlanıyor. Bu nedenle, işe alım uzmanlarına olan talep oldukça arttı. Diğer yandan yetenek savaşı yoğunlaştıkça, geleneksel işe alım yöntemleri yerine yeni yöntemler geliştirilmesi de daha önemli hale geldi.

Bu bilgiler ışığında şirketlerin, yetenekleri nasıl buldukları konusunda ufuklarını genişletmeleri ve istedikleri yeteneği doğru tanımlamaları gerekiyor. Konu en iyi yetenekleri yakalamaya ve rekabette öne çıkmaya gelince, işe alım yapanların alışılmışın dışında düşünmeleri gerekecek. Konuya ilişkin yapılabilecek örnekleri gelin birlikte inceleyelim:

• Geleneksel olmayan yeteneklerin şirket içinde belirlenmesi

• Çalışan deneyimini sergilemek için şirketin kariyer sayfasını yenilemesi

• Hedeflenen adaylar için sosyal medya kanallarının etkin kullanımı

• Yeni yetenekler için üniversiteler ile ortaklık

• Eski çalışanları yeniden işe almak için bir bumerang programı uygulamak

• Üst düzey yetenekleri kaybetmemek için işe alım sürecini sıkılaştırmak

• Ulusal ve küresel pazardan yararlanmak için yetenek havuzunu genişletmek

• Adayların kariyer yolculuklarına nasıl uyumlu olduğuna odaklanan daha kişiselleştirilmiş bir strateji oluşturmak

Siber Güvenlik

Siber güvenlik cephesinin ilk ve en önemli unsuru insanlardır. Bu konuda herkesi ortak bir paydada toplayıp, rollerini anlamalarına yardım ederek risk düzeyini düşürecek ve şirketin büyümesine katkı sağlayacak birim İK’dır. Bu bilgiler ışığında 2022 yılında şirketlerin siber güvenliği nasıl ele aldığı konusunda İK’nın kilit bir rol oynayacağını söyleyebiliriz.

Diğer yandan BT ve İK birimleri bir siber güvenlik kültürü geliştirmek için işbirliği yaparken bu etkileşim eğitim, değerlendirmeler ve teşvikli testler yoluyla yeni ve mevcut çalışanları siber güvenlik konusunda eğitmeyi hedefleyecek. İnsan kaynakları ayrıca şirketlerin siber güvenlik politikalarını ve prosedürlerini iletecek ve çalışanları raporlama uygulamaları konusunda da içinde bulunduğumuz yılda eğitecek.

Diğerleri