onair_promo

On-Air

İk Notları

İnsan kaynaklarını yeniden şekillendiren iş yeri eğilimleri

Kurumsal bütünlük ve işgücü çeşitliliğindeki atılımlara kadar, iş dünyasında oldukça fazla değişim yaşanıyor ve günümüzde İK liderleri, çalışanlara bulunmaktan zevk aldıkları işyeri koşulları oluşturmak için ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda daha fazla baskıyla karşılaşıyorlar. Gelin, dünya genelinde İK liderlerinin çalışmalarını yeniden şekillendiren işyeri trendlerini beraber inceleyelim.

  1. İnsan Sermayesi Şeffaflığı

Şirketlerde çalışan çeşitliliği gün geçtikçe önem kazanıyor. Kurumların kültürlerini oluşturan ve ekipler üzerinde olumlu etki bırakan çeşitlilik ile takımlar, işletmelerin karşılaşabileceği zorlukları farklı açılardan daha derinlemesine inceleyerek daha etkin çözümler sunabiliyorlar.

İnsan sermayesi ayrıntılarını açıklamaya gelince, şirketler genellikle finansallar üzerinden farklı ölçütler ile şirketin durumunu kamuya raporlamakta, yönetici rakamlarını kamuoyu ile paylaşmamaktalar. Beşeri sermaye ölçütlerinin açıklanması çoğunlukla kamu denetimi altında olsa da bu trend ile bağımsız kuruluşlar şirketlere kamuya açıklama konusunda itici güç uygulamaya başladı. Böylece şirketler, cinsiyet eşitliği, azınlık temsili ve işten çıkarma oranı gibi belirteçler hakkında bilgi sunma baskısıyla veri paylaşımına başlıyorlar.

Bu nedenle gün be gün daha fazla şirket şeffaflığı tercih ederek, yatırımcılar ve yatırım danışmanlığı gruplarını bu tür metriklerin ifşa edilmesi yönünde zorlamaya başlıyor. Kaliforniya ve New York’ta CEO ödemelerinin kamuyla paylaşılması gerekliliği konusunda yürütülen yasal çabalar, Londra gibi şehirlerle Avrupa’ya ve dünyaya yayılıyor. Bu şeffaflık talebi, şirketlerin maaş ve işe alım konularını daha şeffaf ve adaletli yapmasını sağlamaya başladı bile.

Daha fazla şirket, çalışanlarıyla ve yerel topluluklarla birlikte çalışarak şeffaflık ve çeşitlilik ilkelerini geliştirmeye devam ediyor. Kısacası günümüzde farklı ortamlarda başarılı olacak en iyi yetenekleri çekecek işyeri ahlakı ve kültürleri yaratmanın sırrı şeffaflık ve çeşitlilikte yatıyor diyebiliriz.  

  1. Gig Ekonomisine Karşı "Savunma" Oluşturmak

Birçok şirket, işgücünün belirli kısımlarında çalışanların davranışlarında serbest eğilimler görmeye başladı. Örneğin “Rock Yıldızı” profilindeki çalışanlar şirketler nezdindeki değerlerini fark ederek harcadıkları zamanı en aza indirdikleri ve karşılığında değer ve ödüllendirmeyi maksimize ettikleri, heyecan veren projeler peşinde koşuyorlar. Gig ekonomisinin hızla büyümesiyle yetenekli çalışanlar, birden çok şirket için çalışarak kendilerine daha fazla esneklik sağlayan sözleşmeler yapabiliyorlar. Böylece yaşamlarını tam zamanlı  tek bir pozisyon için çalışmak yerine çok daha iyi yöneterek ve yaşayarak daha verimli bir şekilde çalışıyorlar.

Bu durum pek tabii şirketlerin tam zamanlı çalışanlardan vazgeçerek tüm ekiplerini sözleşmeli çalışanlardan oluşturmaları anlamına gelmiyor. Bir işveren olarak, tam zamanlı çalışanlar için farklı yaklaşımları denemenin ve hangi çalışan grubunda hangi IK politikasının en iyi sonuç verdiğini analiz etmeniz, tüm çalışanların onları tatmin edecek ödüllendirme politikasını bulmanıza yardımcı olacaktır.

  1. Yönetici Rolünü Yeniden Tanımlama

Çoğu çalışan liderliği yöneticilikle karıştırır. Çünkü genellikle şirketlerde orta düzey yönetici sayısı fazladır ve bu yönetici grubu ekibin zaman çizelgelerinin izlenmesinden, çalışanların performansının gözden geçirilmesine kadar “her şey” den sorumludur. Fakat bu model artık iyi çalışmıyor ve kabul görmüyor; çünkü yönetimdeki üst düzey kişiler her zaman iyi bir gözetmen olamıyorlar.

Yakın gelecekte, liderlik etmenin, yönetmenin ve gözlemlemenin ne anlama geldiklerinin yeniden tanımlanmasına şahit olacağız ve bu noktada İK’ya büyük rol düşecek.

Bu nedenle çalışanlarınızın sahip oldukları becerilere ve en çok hangi rollerde parladığına dikkat ederek daha fazla zaman ayırmanızı öneririz. Yöneticilerin daha iyi performans gösterdiği alanlarda uzmanlaşmasına izin vermeniz daha etkili bir insan yönetimi programı oluşturmanızı sağlayacaktır.

  1. Kaynakların ve Araçların Basitleştirilmesi ve Birleştirilmesi

Bir çalışanın veya organizasyonun sahip olabileceği her türlü ihtiyacı karşılayan çözümlerin bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu durum yani tercihlerin fazlalığı, İK liderlerinin kendilerini bunalmış hissetmelerine ve çalışanların temel ihtiyaçlarını ve değerlerini ön planda tutmasına engel olabiliyor. Çalışanlarınızın en çok neye önem verdiğine odaklanmak, bu kadar seçim arasından onlara en çok fayda sağlayacak ödüllendirme modelini bulmanızı sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde şeffaflık, daha kolay filtreleme ve daha iyi bir seçim süreci yaratmanıza yardımcı olarak bu trende uymanızı sağlayacak İK araçlarının ortaya çıktığına şahit olacağız.

Diğerleri