hizmetlerimiz_promo

Çalışan memnuniyetini sağlayacak 3 ipucu

Makaleler

Makaleler

Çevrenizi inceleyin

Organizasyonu etkileyen dış güçleri ya da eğilimleri tanımlamak, organizasyonun stratejisini belirlemede tamamlayıcı unsurdur. Çevresel inceleme adı verilen süreçte, organizasyonlar sistematik olarak kendilerini şu anda ve ileride etkilemesi muhtemel dış fırsatlar ve tehditlerle ilgili tüm verileri toplar ve analiz ederler. Dış güçlere örnek olarak; değişen demografikler, ekonomik koşullar, ortaya çıkan pazarlar, teknolojik avantajlar ve yükselen global rekabet gösterilebilir. Bu inceleme sonucunda organizasyonlar elde ettikleri verileri; misyon-vizyonlarını, gelişim hedeflerini ve çalışanlarına sunacakları eğitim fırsatlarını değerlendirme noktasında kullanabilirler.

Yeteneğe bağlanın

Yetkinlik ve becerileri kullanma fırsatları çalışanlar için iş memnuniyetini oluşturan etkenlerden ilk beşinin arasında yer alıyor. Çalışan gelişimi organizasyonların yakın gelecekte daha da büyük öncelikleri haline gelecek. Her ne kadar iş pazarları şu anki ekonomik düşüşe bağlı olarak doymuş gözükse de birçok demografik eğilim (Örneğin; doğum oranının yüksek bir döneminde doğmuş olan kişilerin aynı zamanda emekli olmaları, yaşlanan nüfus ve yüksek yetkinliklere sahip çalışanların az sayıda olması vb.) önümüzdeki on senede işyerleri üzerinde özellikle de yetenek yönetimi konusu üzerinde büyük bir etki yaratacak. İK profesyonelleri kendi organizasyonlarını çalışanları motive edecek programlar geliştirerek ve çalışanların beceri seviyelerini geliştirip yükselterek geleceğe hazırlayabilecek bir pozisyondalar. Mali kısıtlamaların yaşandığı bu dönemde organizasyonlar; görev eğitimi, danışmanlık, gönüllülük gibi maliyeti düşük programlar uygulayabilirler.

İletişim kapısını açın

Uzmanlar çalışan memnuniyetini oluşturan faktörlerin ilk beşinin arasında her zaman yönetimle kurulan ilişkiyi hep en üst sırada yer alan faktör olarak belirtmişlerdir. Üst yönetimle çalışan arasındaki etkili iletişim önemlidir. Üst yönetimle çalışan arasında bu tarz bir iletişimin kurulması çalışanlara organizasyonun amaçları, politikası ve vizyonunu anlama konusunda yardımcı olacaktır ve organizasyonda neler olup bittiği konusunda çalışanların bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Üst yönetim, çalışanları tüm şirketi ilgilendiren toplantılar konusunda ve en alt seviyeden en üst seviyeye kadar olan tüm iletişim süreçlerinde teknolojinin kullanımı konusunda bilgilendirebilirler. (Örneğin; CEO blogları, yerel ağ düzeni ve e-postalar vb.) Organizasyonlar ayrıca çalışan geribildiriminin ve tavsiyelerin doğru alınabilmesi için en alttan en üste kadar tüm seviyelerde iletişimi teşvik etmeliler.

Diğerleri