hizmetlerimiz_promo

Jobvite - 2013 Sosyal İşe Alım Anketi Sonuçları

Makaleler

Makaleler

Sosyal işe alım arttı ve sektörler arasında evrensel kabul gördü Sosyal tavsiyelerden yararlanmayanlar çağa ayak uyduramayanlardır.

  • İşverenlerin % 94'ü işe alma sürecinde sosyal medyayı kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor.
  • İşverenlerin % 78'i sosyal medya aracılığıyla çalışanalımı yapıyor Bu yılki sonuçlar İşverenlerin sosyal işe alımı kullanıp kullanmadıklarına ek olarak bundan nasıl yararlanabilecekleri üzerinde durmaktadır. Çoğu pazarlamacı gibi,

İşverenler de farklı yollar bulmak ve işe alım için bunları geliştirmek amacıyla çoklu-kanal stratejisinin bir parçası olarak sosyal ağları kullanmaktadır. Sadece "kiralanan ilgi" ve "tek beden herkese uyar" günleri kampanyaları pazarlama ve reklam dünyası üzerine olduğundan, İşverenler artık kendi yetenek havuzunu oluşturmaya odaklanmakta ve adayların bireysel tercihlerine hitap etmektedir.

En iyi adaylar her zaman yeni bir iş için "alışveriş" yapar ve kendi parmakları ucunda her zamankinden daha çok bilgiye sahiptir. Günümüzün rekabetçi piyasasında başarılı olabilmek için, işverenler üst düzey yetenek bulmak ve geliştirmede bir pazarlamacı yaklaşımı kullanmaya başlamıştır:

  • Facebook, Twitter ve LinkedIn hala İşverenler ve şirketler tarafından tercih edilen sosyal ağlardır. Blogları, Youtube, GitHub, Stackoverfow, Yammer ve Instagram'ı İşverenlerin yetenek kaynağını ortaya çıkarmada kullandığı kanallar arasında olduğu ortaya çıkmıştır.
  • Sosyal kanallar arasında, İşverenler işe alım sürecinin bir parçası olarak; mesleki deneyimi, görev süresini, sabit becerileri, sektörle ilgili görüşleri ve kültürel uyumu aramaktadır.
  • LinkedIn, adayı araştırma(% 96), adayla iletişim (% 94), adayı inceleme (% 92) ve izlemede (% 93) lider olmaya devam etmektedir.

İşverenler ayrıca adayların sosyal profillerine giderek artan önem vermektedir:

% 42’si olumlu ve olumsuz yeniden değerlendirmelere yol açan, sosyal bir profilde izlenen içeriğe dayalı olarak bir adayı yeniden gözden geçirir.

  • Küfür ve dilbilgisi ve noktalama hataları günümüz İşverenlerinin % 60’ından fazlasında olumsuz reaksiyonları tetikleyebilir. Sosyal işe alım sadece en iyi kültürel uyumu bulma yolu değil - Sosyal işe alımın önemli ölçüde yararları da vardır.
  • İşverenler işe alma zamanında (% 33), adayların kalitesinde (% 49) ve aday sayısında (% 43) sıçrama yaşandığını bildirilmiştir.
  • İşverenlerin % 60’ı sosyal medya işe alımlarının değerini yıllık 20.000 $’ın üzerinde olarak tahmin etmiştir. % 20’siyse bu değerin yıllık 90.000 $’den fazla olacağı görüşündedir. Son olarak, oldukça rekabetçi bir çalışan piyasası bağlamında, sosyal işe alım da gelişmeler mevcuttur.
  • İşverenlerin sadece % 1.5’i gelecek yılda daha az rekabetçi bir işe alma ortamı beklemektedir.
  • Şirketlerin % 68'i işe alımda rekabet avantajı kazanmak için referans telafisi teklif etmektedir.
Diğerleri