onair_promo

On-Air

İk Notları

Araştırmalar İşe Dönüşün Kaygıya Neden Olduğunu Gösteriyor

Sosyal mesafe, maske takma ve milyonlarca insanın evden çalıştığı bir yılın ardından, birçok işveren çalışanlarını ofise geri getirmek için can atıyor. Diğer yandan birçokları için yüz yüze çalışmaya yeniden uyum sağlama olasılığı göz korkutucu.

Yakın bir süre önce beş farklı ülkedeki 4.553 ofis çalışanına uygulanan anket sonuçlarına göre çalışanlar yüz yüze çalışmaya geri dönme fikri konusunda endişeli. İşverenler ise bir yandan çalışanlarının sağlığına dikkat etmek ve COVID-19 bulaşma riskini azaltmak isterken, hala ödemekte oldukları yüklü ofis kiralarının yanında çalışanları ile fiziksel toplantılarda bir arada bulunmak ve onları gözlemlemek istiyorlar.

Ankete katılan çalışanları endişeye sokan en önemli konu başlıkları arasında ise COVID-19'a maruz kalma, çalışma esnekliği kaybı, işe giderken yolda harcanan ek sürenin yanında ofiste maske takma zorunluluğu ve çocuklarının bakım ihtiyacı yer alıyor.

Bazı yöneticiler, evden çalışmanın üretkenliğin azalması anlamına gelmediğini ve “her yerden çalışma” yaklaşımının daha fazla eşitlik sağlarken, yeni büyüme fırsatlarının önünü açabileceği görüşünde. Araştırmaya katılan çalışanların %56’sı ise kuruluşlarının, işe dönüş politikaları ve prosedürleri hakkında fikirlerini sormadığını ve fiziksel olarak işyerlerine dönmeye hazır olmadıklarını aktarırlarsa yöneticileri nezdinde güvensizlik yaratabileceğinden endişe duyduklarını paylaşıyor.

 

Peki ne yapmalı?

İlişkiler güvene dayanır. Özellikle iş yerindeki çalışanların, yöneticileriyle ilişkilerinde bu durumun daha da önem kazandığını ve bu güveni kırmamak adına çoğu zaman sessiz kaldıklarını söyleyebiliriz.  

Bu noktada işverenler, yanlış anlaşılma endişesi ve kurumun çalışma politikasına isteksizce uymanın çalışanlarında yaratacağı baskıyı göz önünde bulundurmalıdır. Çalışanlar rahatsızlıklarını ifade edemediklerini veya daha esnek çalışma seçeneklerini tercih edemediklerini hissederlerse, kuruluşlar en iyi yeteneklerini daha açık iletişim ve esnekliğe sahip iş yerlerine kaptırabilir.

Diğerleri